პროექტის სათაური

ხანგრძლივობა

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

"დამცველები მსჯელობენ განვითარების ფინანსირებაზე"

01.06,2018-14.07.2018

7500 აშშ დოლარი

The Power of International Education (IIE)

ორაგნიზაციული დახმარების გრანტი

01.07.2018-01.07.2019

5000 აშშ დოლარი

Global Greengrants Fund

"დამცველები მსჯელობენ განვითარების ფინანსირებაზე"

21.03.2018 –30.06.2018

23 000 ევრო

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

მინერალური რესურსების პასუხისმგებლიანი მოხმარება

15.02.2018 -25.12.2018

 

57 950 ლარი

 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო

საქართველოს ენერგიის სექტორში გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცნობადობის გაზრდა

01.01.2018-31.12.2018

20 000 ევრო

Both ENDS

საქართველოში ენერგეტიკისა და სამთო სექტორში მმართველობის გაუმჯობესება

01.12.2017-01.06.2018

25 000 აშშ დოლარი

ფონდი ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (FOSI)

„ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის სისტემის განვითარება ტყით დაფარული დაცული ტერიტორიების შესაფასებლად“

01.09.2017-31.03.2018

47 065 აშშ დოლარი

მსოფლიო რესურსების ინსტიტუტი

გენდერის საკითხები ენერგეტიკის განვითარების ჭრილში

01.01.2017-31.12.2017

20 000 ევრო

Both ENDS

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

 

01.01.2017 –31.12.2017

19 080 ევრო

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

V4 კარგი მმართველობის, პარტნიორობისა და საზოგადოების მონაწილეობისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის შემუშავებაში

01.01.2017-28.02.2018

5 000 ევრო

International Visegrad Fund

რგანიზაციული მხარდაჭერა

01.10.2016-30.09.2017

60 000 აშშ დოლარი

ფონდი ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (FOSI)

სამხრეთ კავკასიაში ენერგეტიკული პარადგიმის ცვლილებისათვის

01.09.2016-31.08.2018

250 000 ევრო

„პური მსოფლიოსათვის“ პროტესტანტული განვითარების სერვისი

ინსტიტუციული შესაძლებლობების გაძლიერება ბუნების კონსერვაციის საკითხებში

1.05.2016-31.10.2016

6 710 ევრო

ლიტვის ბუნების  ფონდი

ფოკუსი მძიმე მრეწველობაზე: ჭიათურა

 

14.04.2016-14.11.2016

15 000 აშშ დოლარი

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

გენდერის საკითხები ენერგეტიკის განვითარების ჭრილში

01.01.2016-31.12.2016

20 000 ევრო

Both ENDS

ენერგეტიკის განვითარების ძირეული გადაფასება

08.04.2016-01.04.2017

49 340 აშშ დოლარი

Jewish Community Federation & Endowment Fund

გაეროს სამი კონვენციის შესრულების ხელშეწყობა: ინსტიტუციური მოწყობისა და მონიტორინგის და ანგარიშგების შესაძლებლობათა შეფასება 

02.11.2015-31.03.2016

17 000 აშშ დოლარი

გაეროს განვითარების პროგრამა

საქართველოში გამჭირვალე და ანგარიშვალდებული მინერალური რესურსების მმართველობისათვის ადვოკატირება

 

01.10.2015 –30.09.2016

70 000 აშშ დოლარი

ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

ევროპული ინტეგრაციის გამოწვევები - უკეთესი გარემოსადცვითი მმართველობისათვის

 

02.09.2015 – 02.10.2016

29 100 აშშ დოლარი

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

 

01.01.2015 –31.12.2016

42 182 ევრო

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

სატყეო მიწების მმართველობის გაუმჯობესება საქართველოს მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისათვის

 

23.01.2015 –28.02.2016

44 089 USD

UNDP

საქართველოში გამჭირვალე და ანგარიშვალდებული მინერალური რესურსების მმართველობისათვის ადვოკატირება

 

01.08.2014 –31.07.2015

68 840 აშშ დოლარი

ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

ენერგეტიკის სფეროში ცოდნის ამაღლება მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკის ხელშეწყობისათვის საქართველოში

 

05.03.2014 -01.12.2014

 

44 605 ლარი

 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო

ჰიდრო ენერგიისა და ენერგეტიკის დაგეგმვის პროექტი

 

01.01.2014 -01.06.2014

10 000 აშშ დოლარი

USAID/Deloitte 

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

 

01.01.2014 -31.12.2014

 

47 520 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება -

ევროინტეგრაციის გამოწვევები

18.12.2013-18.12.2014

 

19 190 აშშ დოლარი

 

ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველო“

მიწის მმართველობის გაუმჯობესება მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობისათვის საქართველოში

 

01.11.2013 -01.05.2016

 

178 186 ევრო

 

ევროკავშირი

 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა

02.10.2013 -30.06.2014

 

56 464 აშშ დოლარი

 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამ „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებ“ (G-PAC)

2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისათვის პოლიტიკური პარტიების პლატფორმების „გამწვანება“ 

 

07.05.2013 -15.12.2013

 

14 985 ლარი

 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო

ადვიკატირება სოციალური და გარემოსადცვითი სამართლიანობისათვის

01.01.2013- 28.02.2014

 

70 000 აშშ დოლარი

 

ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2013 -31.12.2013

 

47 520 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის გაძლიერება  და შესაძლებლობების განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის

01.02.2013 -01.08.2013

 

5 400 ევრო

 

ევროკავშირი.

კოალიციური პროექტი: წამყვანი, ლიბერალური აკადემია თბილისი

 

პოლიტიკური დებატები მდგრად განვითარებაზე - არჩევნები 2012

23.07.2012 -20.12.2012

 

14 231 ლარი

 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო

კოალიციური პროექტი : ”ელიტური კორუფციისა და ბიზნესზე სახელმწიფო ზეწოლის შემთხვევების გამოვლენა” ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, "მწვანე ალტერნატივა", საია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო

22.05.2012-30.10.2013

 

24 220 აშშ დოლარი

 

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა საქართველოში (პროექტის მეორე ეტაპი),  კოალიციური პროექტი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, საქართველოს რეგიონული მედია 

 

01.10.2012-01.06.2014

 

34 190 აშშ დოლარი

 

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

 

საერთაშორისო ადვოკატირების შესახებ ტრეინინგი არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის

30.07.2012-31.12.2012

 

2 810 აშშ დოლარი

 

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2012-31.12.2012

 

33 960 ევრო

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის გაძლიერება ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის პროცესში

23.12.2011 -31.12.2013

 

127 914 ევრო

ევროკავშირი

 

გამჭირვალე და მონაწილეობითი სატყეო სექტორი საქართველოში

20.09.2011-30.07.2012

 

23 785 აშშ დოლარი

 

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2011-31.12.2011

 

33 480 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროცესში სოციალური და გარემოსადცვითი სამართლიანობისათვის ადვოკატირება

 

01.08.2011-30.10.2012

70 252 აშშ დოლარი

 

ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

 

იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის ადგილობრივი თემების გაძლიერება

 

11.07.2011 -31.01.2013

 

81 688 ლარი

 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამ „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებ“ (G-PAC)

მომავლის ხეები

01.09.2010 -01.03.2011

1 000 აშშ დოლარი

ფონდი Cottonwood

სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროცესში სოციალური და გარემოსადცვითი სამართლიანობისათვის ადვოკატირება

01.05.2010- 31.07.2011

 

69  467 აშშ დოლარი

 

ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

 

საერთაშორისო დახმარებით დაფინანსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტების მონიტორინგი

01.06.2010- 01.03.2011

29 770 აშშ დოლარი

 

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2010-31.12.2010

 

33 480 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

ადვოკატირება გარემოსადცვითი მმართველოს გაუმჯობესებისათვის საქართველოში

01.01.2010 -31.12.2012

 

159 982 ევრო

 

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში

2008 წლის აგვისტოს შემდგომი კრიზისის დასაძლევად საქართველოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარებით განხორციელებული პროექტების გარემოზე ზემოქმედების შემცირება

01.06.2009-30.11.2010

 

44 640 აშშ დოლარი

 

ფონდი ღია საზოაგადოება საქართველო

 

საქართველოს ქსელის ჩამოყალიბება გარემოსდაცვითი და სოციალური სამართლიანობისათვის

01.03. 2009-01.03.2011

 

153 990 ევრო

 

ევროკომისია

 

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2009-31.12.2009

 

32 760 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

ბუნებრივი კატასტროფებისადმი მზადყოფნისა და ამ მოვლენებით გამოწვეული მიგრაციის შეფასება საქართველოში

15.07.2008-15.12.2008

 

14 505 ევრო

 

ეუთოს მისია საქართველოში

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასება

01.07. 2008-01.05.2009

 

11 258 აშშ დოლარი

German Marshal ფონდი

საზოგადეობის წინაშე ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში

01.02. 2008-01.04.2010

 

71 708 აშშ დოლარი

 

ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2008-31.12.2008

 

30 000 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

ადგილობრივი შესაძლებლობების განვითარება სატყეო სექტორში დეცენტრალიზაციისა და ადგილობრივი ტყეების მართვის მონიტორინგისათვის

01.10.2007-01.10.2009

 

19 928 აშშ დოლარი

 

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების საზოგადოებაში ინტერგაციის ხელშეწყობა

01.05.2007- 01.10.2007

 

1 000 აშშ დოლარი

 

ფონდი Cottonwood

 

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2007-31.12.2007

 

30 400 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

დიალოგი პოლიტიკაზე  უკეთესი გარემოსდაცვითი მმართველობისთვის

 

01.07.2006- 01.07.2007

 

37 574 ევრო

 

ჰოლანდიის განსახლების, სივრცითი დაგეგმვისა და გარემოს სამინისტრო

თბილისის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესებისათვის

31.06. 2006-31.08.2006

 

6 100 ევრო

 

ეუთოს მისია საქართველოში

საზოგადოების წინაშე ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების გაზრდისა და კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში

01.03 2006-01.03.2007

 

30 000 აშშ დოლარი

 

ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ კონვენციის აღსრულების ხელშეწყობა საქართველოში

15.05. 2006-15.12.2006

 

3 825 აშშ დოლარი

 

ნიდერლანდების სამფოს საელჩო,  სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და საკვების ხარისხის მრჩეველის ოფისი

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2006-31.12.2006

 

8 244 ევრო

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2006-31.12.2006

 

7 740 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის მშენებლობის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული თემების ეკონომიკური და სოციალური უფლებების დაცვის ხელშეწყობა

01.04.2006-01 .04.2007

 

7500 ინგლისური ფუნტი

Platform UK, Sigfrid Rausing Trust-ის მეშვეობით

კამპანია ხუდონჰესზე

 

01.04.2006-01.04.2007

5000 USD

ფონდი Global Green Grants

”ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ”გამწვანება”

01.11.2005 -30.11.2006

 

18 700 ევრო

 

ევროპის კომისიის გარემოს დაცვის განყოფილება

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2005- 31.12.2005

 

6 450 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2005- 31.12.2005

 

7 740 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის მშენებლობის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული თემების ეკონომიკური და სოციალური უფლებების დაცვის ხელშეწყობა

01.05.2005-30.04.2006

 

15 000 ინგლისური ფუნტი

 

Oxfam დიდი ბრიტანეთი

 

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის მშენებლობის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული თემების ეკონომიკური და სოციალური უფლებების დაცვის ხელშეწყობა

01.05. 2004-31.04.2005

 

23 650

ინგლისური ფუნტი

Oxfam დიდი ბრიტანეთი

 

ადგილობრივი შესაძლებლობების განვითარება არალეგალური ჭრის აღსაკვეთად საქართველოში

1.02.2005-31.07. 2006

 

93 127 ევრო

 

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ადგილობრივი შესაძლებლობების განვითარება არალეგალური ჭრის აღსაკვეთად საქართველოში

1.02.2005-31.07. 2006

 

27 319 ევრო

 

2004 გოლდმანის გარემოსადაცვითი პრიზის ფარგლებში

მომავლის ხეები

14.11.2005 -01.03.2006

1 000 აშშ დოლარი

ფონდი Cottonwood

საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ბთჯ მილსადენზე კამპანიის სტრატეგიის დაგეგმვისათვის

01.09.2004- 31.09.2004

 

3 861 ევრო

 

დედამიწის მეგობრები - დიდი ბრიტანეთი

ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადების მშენებლობის სოციალური მონიტორინგი  

18.05.2004- 30.04.05

 

23 650 GBP

 

OXFAM დიდი ბრიტანეთი

გადავარჩინოთ თბილისის მცირე ტბები 

30.07.2004- 29.04.2004

6 676 აშშ დოლარი

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2004 -31.12.2004

 

4 000 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2004 -31.12.2004

 

7 740 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

ბრძოლა ნავთობისთვისდოკუმენტური ფილმი ნავთობის მოპოვებაზე აზერბაიჯანში

16.08.2004-16.08.2005

 

5 000 აშშ დოლარი

 

ფონდი Global GreenGrants

ახალდაბის ბავშვთა სახლის დახმარება

05.11.2004 -01.03.2005

1 000 აშშ დოლარი

ფონდი CottonWood

სიღარიბის დაძლევის პროგრამის განხორციელებაში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა

14.04.2003-01.07.2003

 

3 000 აშშ დოლარი

 

OXFAM - დიდი ბრიტანეთი

 

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის მშენებლობის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული თემების ეკონომიკური და სოციალური უფლებების დაცვის ხელშეწყობა

15.10.2003-30.04.2004

 

34 000 ევრო

 

OXFAM - დიდი ბრიტანეთი

 

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2003-31.12.2003

 

11 310 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2003-31.12.2003

 

8 040 ევრო

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

სიღარიბის დაძლევის პროგრამის განხორციელებაში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა

01.11.02-01.05.2003

 

10 000 აშშ დოლარი

 

OXFAM - დიდი ბრიტანეთი

 

ყრუ-მუნჯ ბავშვთა რესპუბლიკური სკოლის სასაწვლო პროცესის ხელშეწყობა

24.10.2002-01.03.2003

 

1 000 აშშ დოლარი

ფონდი CottonWood

 

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2002-31.12.2002

 

7 860 აშშ დოლარი

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

კოჯრის ბავშვთა სახლის სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

01.11.2001-01.03.2002

 

1 000 აშშ დოლარი

 

ფონდი CottonWood

 

კოჯრის ბავშვთა სახლის რეაბილიტაცია

10.09.2001- 10.09.2002

 

83 326 აშშ დოლარი

 

იაპონიის საელჩო საქართველოში

გადაშენების პირას არსებული სამკურნალო მცენარეების დაცვისათვის ხელშეწყობა

 

01.08.2001-01.12.2001

 

1 980 აშშ დოლარი

 

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში

ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით არალეგალური საერთაშორისო ვაჭრობის აღკვეთის ხელშეწყობა საქართველოში

15.03.2001-28.02 2002

 

11 575 აშშ დოლარი

 

კანადის საელჩო

 

საგრანტო შეთანხმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობისთვის

01.01.2001-31.12.2001

 

7 860 აშშ დოლარი

 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

ძეგვის ბავშვთა სახლისათვის დახმარება

01.11.2000-01.03.2001

1 000 აშშ დოლარი

ფონდი CottonWood